Design a site like this with WordPress.com
Začít

Základy Marketingu

Při tomto předmětu jsme proseděli téměř 4 hodiny ve škole každé sudé úterý. Přestože to byl takto dlouhá vyučovací hodina, utekla často velmi rychle. Vyučující brala příklady přímo z praxe z marketingového oddělení Albatrosu. Je také zakladatelkou Humbook, který ráda sleduji na sociálních sítích, takže jsem často přesně věděla na co odkazuje. V hodinách jsme měli často video ukázky, které jsme dále rozebírali a diskutovali nad nimi. Jako ukončení jsme neměli navrhnout marketingovou strategii, jak by člověk u takového předmětu čekal. Ve skupině jsme si zvolili knihu o marketingu a tu jsme následně rozebírat na nahrávaném videocallu. Naše skupiny si zvolila knihu Konec marketingu : ovládněte trh prostřednictvím svých zákazníků na sociálních sítích. Osobně musím říct, že mě kniha neoslovila, nápady nebyli aplikovatelné na český trh, často jsem byla zmatená jestli je autor pro nebo proti nečemu (pro influencery nebo proti influencerům?). Kolegyně ze skupiny sdílely názor, ikdyž knihu neodsoudily jako absolutně nepoužitelnou. Došly jsme však k závěru, že známe i lepší knihy, která nám toho daly víc.

Advertisement