Design a site like this with WordPress.com
Začít

Vizualizace dat

Tohoto předmětu jsem se účastnila každý čtvrtek. Jeho ukončení bylo vyplňování průběžných úkolů.
Přestože moje zaměření se nezaměřuje na data, myslím si, že v současném digitálním světě je důležité umět své poznatky vizualizovat tak, aby se dostaly k co nejširšímu obecenstvu.
V prvních hodinách jsme se zabývali historií zobrazení, jež sahá až za 18. století. Dozvěděli jsme se, že je několik druhů grafů, a ne všechny lze využít pro dané účely. Většina výzkumníků používá k zobrazení dat klasické např. sloupcové grafy, nicméně k zobrazení lze využít i funkčnější a oku přitažlivější možnosti o niž jsme se dozvěděli právě na těchto hodinách. Jako jeden z povinných úkolů bylo týden zaznamenávat data a ty následně vizuálně zobrazit. Já si vybrala zobrazení jídelníčku v porovnání se spolubydlící viz obrázek pod.

V druhé půlce semestru jsme se věnovali více praxi a dostali jsme se k tomu, jak využívat další programy pro vizualizaci dat. Díky tomuto předmětu bych měla dokázat obstojně zobrazit data, jejíž zobrazení bude obstojně plnit jak funkční, tak estetickou stránku. V to že vizualizace dokáži vytvořit jsem si ověřila hned v dalším semestru v rámci předmětu Co říkají obrazy. Jeden z úkolů byla právě vizualizace dat.

Advertisement