Design a site like this with WordPress.com
Začít

Studium

1. semestr

Angličtina pro neanglisty ve VR
Diplomový seminář I
Digitální marketing
Vizualizace dat
Informační vědy
DISRI
Literatura, knihovní procesy a trh

2. semestr

Literatura, kultura a humanitní vědy
Učící se společnost
Angličtina pro informační studia a knihovnictví
Informační chování
Leadership
Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací
Základy marketingu

3. semestr v Jakartě

Public relation publication
Digital and social media marketing
Design Thinking and Entrepreneurship
Marketing Management in Digital Era
Design and promotion

Advertisement