Design a site like this with WordPress.com
Začít

Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Výuka tohoto semináře probíhala každé pondělí. Výstupem měla být úvodní esej, jež by podala základní informace ke zkoumanému problému v naší diplomové práci

Každou vyučovací hodinu nám přednášel jiný akademický pracovník. Každý své hodiny pojal trochu jiným způsobem. Někdo nám prezentoval úspěšné práce z oboru. Jiní se nám snažili v opravdu krátkém časovém úseku vysvětlit kvantitativní a kvalitativní metody. Právě tato hodina s úvodem do metod výzkumů mi přišla velice stěžejní. Nicméně necelé dvě hodiny nejsou dostatečné k získání informací potřebným k vlastnímu návrhu kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu. Zrovna tato přednáška by myslím stála za to, kdyby alespoň byla rozdělena do dalších 3 hodin s tím, že v té poslední by se ukazovalo krok po kroku, jak se dělá výzkum.

Většina vyučujících ve svém semináři ukazovala náměty na práce, nejvíce lidí v oboru má zaměření na design, a právě v tomto zamření tudíž hodlají dělat diplomovou práci a tyto semináře nám mají pomoci si vybrat vedoucího práce a případně rovnou jeho vypsané téma. Proč tedy se k designu vztahovalo tak málo seminářů, zůstává otázkou.

Advertisement