Design a site like this with WordPress.com
Začít

Digitální marketing

Digitální marketing je pro mě volitelný předmět, který probíhal každé pondělí ve večerních hodinách. Tím, že probíhal opravdu večer, a vyučující se také často nemohla dostavit, probíhal převážně online, ale myslím si, že to na získaných informacích nic neměnilo. Jako ukončení předmětu jsme měli ve skupině vypracovat návrh marketingové strategie pro vybranou firmu.

Veškeré probírané věci směřovaly právě k vypracování končeného úkolu. Vyučující často ukazovala náročnější věci (např. emailová reklama) na reálných příkladech z praxe firem, které jsme si zvolili první hodinu. Tím, že byly probírané věci ukazovány přímo na určitých příkladech, jsem si dovedla lépe zapamatovat, co a jak dělat a na co si dávat pozor. Hodiny měly spád a vždy jsem se dozvěděla co jsem potřebovala, bez zbytečných příběhů kolem.

Advertisement