Design a site like this with WordPress.com
Začít

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Předmět probíhal každý pátek. Jako ukončení bylo stanoveno publikování článku nebo rozhovoru na medium a k tomu písemný test.

Hodiny probíhaly v zajímavém duchu, rozhodně mohu říct, že to byl nejzajímavější předmět z páteční výuky. Prvních pár hodin jsme probírali teorie o tom, jak se vlastně tvoří designerský projekt, co všechno to obnáší a na co se máme připravit. Vyučující často kladla otázky a my byli nuceni odpovídat, a tak udržet pozornost. Když se semestr přehoupl do druhé půlky, začali jsme získané teoretické znalosti aplikovat v rámci úkolů, jež jsme měli vypracovávat o hodinách ve skupinkách. Vyzkoušela jsem si jak práci ve skupině ve třídě, tak práci ve skupině online. Musím říct, že ani jedna forma nebyla špatná. Nicméně v online prostředí mi často připadalo, že reaguje pouze hrstka zúčastněných a zbytek to pouze pustil a odešel.

Předmět mě uvedl do problematiky designování projektů v informačních službách a o tom, co všechno musí být promyšleno, než samotný nápad vůbec může spatřit světlo světa. Často bylo v hodinách odkazováno na služby knihoven. Toto téma mě nicméně moc neoslovilo a věřím, že pokud by se rozebíral nějaký jiný segment, dokázala bych si probíranou látku více propojit.

Výstup zveřejněný na medium, mi přišel jako zajímavá část ukončení, nicméně s mediem jsem nedokázala nějak souznít a pracovalo se mi v něm špatně, prostředí mi přišlo neintuitivní a trvalo mi, než jsem nějakým způsobem dokázala publikovat.  

Advertisement