Design a site like this with WordPress.com
Začít

Angličtina pro neanglisty ve virtuální realitě

Předmět probíhal každé sudé pondělí 60 minut. Hodiny probíhaly ve Virtuální realitě (VR), do které jsme se dostali pomocí patřičného vybavení – VR brýlí a ovládací konzole do rukou.

První hodinu jsem byla lehce nervózní jelikož, jsem Virtuální realitu zkoušela poprvé, nicméně asistent, který byl celou dobu přítomný, byl velice nápomocný a ujistil mě, že se není čeho bát. První hodinu jsme strávili na Měsíci. Byla jsem překvapena, jak propracované je prostředí okolo mě. Rychle jsem si osvojila funkce pro pohyb v prostoru a obdivovala povrch měsíce, ale pokaždé, když jsem se omylem pohnula jinak než pomocí teleportu, zažívala jsem nepříjemné stavy nevolnosti, takže jsem si musela dávat velký pozor.

To, že spolužáci a vyučující používali ve VR avatara, jenž nejspíše odrazoval alespoň nějaké části jejich vzhledu, dodávalo hodinám zdání normálnosti a dodávalo mi to pocit, že se mnou ve virtuální místnosti někdo opravdu je, i když v reálu jsme byli zcela odděleně. Poté, co avataři změnili na jakési panáky podobné maskotovi Alza, jsem začala mít lehce pocit nedůvěry vůči tomu, kdo se skrývá pod maskou. Dle mého názoru však vzezření ostatních aktérů nijak neovlivnilo můj mluvený projev, stále jsem mluvila víceméně bez ostychu, ale když jsem neviděla rysy ostatních, byla jsem zmatená, s kým mluvím.

Co se týče jazykové stránky kurzu, vyučujícím bylo vždy dobře rozumět a jejich úkoly byly vždy dobře vysvětleny. Výuka v hodinách se dost zaměřovala na předložky, nicméně jsem postrádala výuku časů. Velké plus bylo, že v malé skupince se každý dostal ke slovu, jenže tím, jak jsme navzájem na sebe neviděli a nemohli předpokládat, že ten druhý bude odpovídat, jsme se ve virtuálu dost často překřikovali a nastávali zmatené situace, kdy jsme si dávali přednost s tím, kdo bude mluvit. Považovala jsem za velké plus, že se měnilo pokaždé hodině prostředí a nás to nutilo přizpůsobovat naší slovní zásobu aktuálním věcem okolo nás např. hodina v soudní síni krásně rozšiřovala slovní zásobu a rovnou nás nutila využít nově naučená slova ve větách při obhajobě.

Advertisement