Design a site like this with WordPress.com
Začít

Úvodní slovo

Toto je mé portfolio sloužící jako reflexe mého studijního a pracovního života počas magisterského studia na Katedře informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


Ke studiu právě na KISKU mě motivovala touha dozvědět se co nejvíce informací především ze světa designu. Věřím, že ve studiích spojených s novými médii a technologiemi je budoucnost, a proto jsem se přihlásila, abych na ně nahlédla z nového pohledu.